Update: de boeien van Rijkswaterstaat staan allemaal op de DKW Vaarkaart Nederland van Stentec, handmatig importeren is niet meer nodig
 
Om de boeienbestanden vanaf www.vaarweginformatie.nl te kunnen importeren in WinGPS Navigator, Pro en Voyager moeten we eerst de boeien importeren. Vervolgens kunnen we het csv bestand vanaf emarine.eu importeren.

Stap 1 - Boeidefinities importeren

Start WinGPS op en kies Bestand en vervolgens Importeren
Selecteer de bovenste optie WinGPS 4 databestand
Selecteer hier het RISProfiel_waypointTypes.w4db bestand
Selecteer alle waypointtypes in de linkerkolom en plaats deze in de rechter kolom
Verplaats ook het waypoints RISServer profiel van de linker naar de rechter kolom

Stap 2 - Laatste boeienbestand importeren

Ga weer naar Bestand en dan Importeren
Kies voor Tekstbestanden en voor Waypoints
Voeg het laatste waypoint bestand toe (op te halen vanaf emarine.eu)
 
Nu verschijnt er een preview van de te importeren gegevens, zorg er voor dat onderaan het waypoints RISServer profiel is geselecteerd
    
 
Op het volgende scherm kiezen we een nieuwe waypoint groep en we geven aan dat we gebruik willen maken van het waypointtype uit de import gegevens
 
 
Selecteer alle waypoints en druk op voltooien.
 
Nu zal er een melding komen dat de waypointtypes reeds bestaan, gebruik het bestaande type en doe dit voor alle waypointtypes (het vinkje onderaan de pagina)
 
 
 
Zijn er al waypoints onder dezelfde naam aanwezig kies er dan voor om deze naast elkaar te laten staan.